Tillväxtanalys logotyp

Tillväxtanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. Vårt övergripande mål är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag i hela landet.

     

      Tillväxtanalys på Twitterlänk till annan webbplats 

I blickpunkt

En Sverigekarta med kartnålar. Länk till Pipos.

Internationalisering

Vi hjälper regeringen med kunskapsunderlag för att ge framtida entreprenörer  goda förutsättningar för framgångsrik internationalisering.

Läs mer

En liten ö med en väg.

Regional analys och uppföljning

Kunskapsunderlag för en hållbar tillväxt i hela landet.

Läs mer
Läs mer om rAps
Läs mer om PiPoS

 

Trädstammar

Statistikportalen

I statistikportalen kan du göra egna beräkningar och tabeller utifrån vår statistik.


Besök statistikportalen

Bildmontage med gräs, vindkraftverk och statistiksymboler.

Grön struktur-omvandling

Vi hjälper regeringen med kunskapsunderlag för en grön strukturomvandling

Läs mer

Tillväxtanalys i världen

Tillväxtanalys är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington.

About Growth Analysis in your language

Our operations extends across many continents. Here you will find information about us at the Swedish minority languages and selected world languages.

Tillväxtanalys | Studentplan 3, 831 40 Östersund | Telefon 010-447 44 00 | info@tillvaxtanalys.se

Logga in